U Marianny w Bilej Vodzie

Autor: 
Marek Gałowski
13.jpg

Jedną z miejscowości na Szlaku Marianny Orańskiej jest Bílá Voda, położona w tzw. cyplu jawornickim, terenie objętym z trzech stron granicą z Polską. Bezpośrednim sąsiadem jest Złoty Stok. Największym
(i to dosłownie) zabytkiem jest kościół pw. Nawiedzenia NMP z lat 1755-65, wzniesiony na miejscu wcześniejszej świątyni z lat 1602-1604. Do kościoła przylega klasztor i kolegium (szkoła) zakonu pijarów zbudowane w latach 1724-1733. Osoba Marianny Orańskiej związana jest z pałacykiem myśliwskim położonym na peryferiach Bílej Vody, w pobliżu granicy z Polską. Pałac zbudowany został ok. 1690 r. i był siedzibą kolejnych właścicieli ziemskich. W latach 1853-83 właścicielką pałacu była królewna Marianna, która doglądała stąd budowy pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Od 1954 r. w pałacu mieści się szpital psychiatryczny m.in. dla alkoholików (obiekt nie jest dostępny do zwiedzania). Z Kłodzka do Bílej Vody można pojechać przez Złoty Stok albo przez Lądek-Zdrój i Javorník.

Wydania: