Rozmawiam z prezesem Zarządu, dyrektorem naczelnym ZUK S.A. Jerzym Szymańczykiem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
basen.jpg

- W jakiej kondycji ekonomicznej był Zespół Uzdrowisk Kłodzkich przed prywatyzacją? Czy był rentowny? Jakie miał przychody i zysk netto? Czy się rozwijał? Jak sobie radził na rynku usług uzdrowiskowych?
- W latach poprzedzających prywatyzację, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA wypracowywał pozytywne wyniki fmansowe, przy przychodach utrzymujących się na poziomie ok. 100 mln zł. W 2009 roku spółka wypracowała zysk w wysokości blisko 3,7 mln zł. To najlepszy wynik w całej branży. Biorąc pod uwagę fakt, że 2009 rok był rokiem kryzysu spowolnienia gospodarczego, a także problemów finansowych ochrony zdrowia w Polsce, spółka odniosła niemały sukces. Porównując wskaźniki ekonomiczne ZUK S.A. z innymi spółkami uzdrowiskowymi, a także wysokość nakładów na inwestycje, liczne nagrody i certyfikaty spółka należy do liderów branży. Dobre wyniki ekonomiczne są rezultatem konsekwentnie wdrażanym rokrocznie programom restrukturyzacji, racjonalizacji kosztów, działaniom ukierunkowanym na wykorzystanie potencjału, dywersyfikacji źródeł dochodu oraz szerokim inwestycjom pozwalającym na pozyskanie nowych grup klientów.
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. prowadzi działalność w zakresie medycyny uzdrowiskowej, rehabilitacji, profilaktyki, lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki i turystyki zdrowotnej w trzech kurortach o wielowiekowej tradycji: Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju i Kudowie-Zdroju. W ciągu minionych trzech lat spółka zainwestowała w rozwój nowych produktów i usług, nfrastrukturę i rozwój sieci dystrybucji kwotę ponad 45 mln zł. W 2009 roku uruchomione zostało nowoczesne centrum SPA i wellness, z basenami, centrum zabiegowym i pierwszą w Polsce Słoneczną Plażą, umożliwiającą korzystanie z kąpieli słonecznych przez cały rok. Inwestycja ta ukierunkowana jest na pozyskanie klientów pełnopłatnych, generujących największe zyski. Doskonale wpisuje się ona w światowe trendy prozdrowotne, wychodząc naprzeciw potrzebom starzejącego się społeczeństwa. Dzisiejszy Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. to nowocześnie wyposażona baza balneologiczna oraz hotelowa, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmodernizowane zakłady przyrodolecznicze wyposażone w nowoczesną aparaturę leczniczą i oferujące ponad 60 różnych zabiegów, pracownie diagnostyczne, baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej wellness i SPA, wyspecjalizowana kadra medyczna. Ale medycyna uzdrowiskowa i turystyka medyczna to nie jedyna linia biznesowa ZUK S.A. Spółka od lat rozwija produkcję i dystrybucję naturalnych wód mineralnych, leczniczych i źródlanych oraz napojów smakowych, z popularną Staropolanką na czele. Trzy rozlewnie wód mineralnych z nowoczesnym parkiem maszynowym i liniami rozlewniczymi, zmodernizowanymi halami produkcyjnymi, centrami logistycznymi -produkują wyroby sygnowane marką Staropolanka.
Jakość oferowanych produktów oraz usług stała się kluczowym elementem budowania pozycji i marki Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich. Przedsiębiorstwo, które zaniedba stworzenie systemu zarządzania jakością, staje się niekonkurencyjne. W tym celu wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz HACCP oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 w obydwóch profilach działalności. Posiadanie certyfikatów tych systemów potwierdza naszą wiarygodność w szeroko pojętej jakości produktów i usług, a co ważniejsze, zapewnia nam swobodę przy zawieraniu kontraktów.
W lutym 2010 roku, spółka podpisała umowę i rozpoczęła duży projekt inwestycyjny. “Międzynarodowy turystyczny produkt markowy “Uzdrowiska Kłodzkie” realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach naboru do działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie trwania naboru złożono 175 projektów. Do unijnego dofinansowania zespół rekomendował jedynie 25 propozycji inwestycji o największym strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w obszarze turystyki. Szanse na wsparcie finansowe w ramach funduszy UE mają markowe produkty turystyczne już istniejące i rozpoznawalne w skali nie tylko danego regionu, ale także na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wyłoniono do dofinansowania produkty turystyczne adresowane do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców. Projekty rekomendowane dotyczą więc flagowych atrakcji turystycznych Polski. Ma to szczególne znaczenie w kontekście przygotowania ciekawej oferty turystycznej przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Wybierano takie przedsięwzięcia, które będą gwarantowały, że kibice odwiedzający Polskę w trakcie Mistrzostw będą skłonni do ponownego wielokrotnego odwiedzenia kraju z rodzinami i przyjaciółmi.
W ramach projektu założono stworzenie infrastruktury umożliwiającej poszerzenie usług oferowanych przez Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA. W szczególności projekt zakłada: budowę centrum rehabilitacyjnego i SPA przy Szpitalu Uzdrowiskowym “Zameczek” w Kudowie-Zdroju (basen rehabilitacyjny wraz z solarami, sala helioterapii i słoneczna plaża, łaźnia parowa z saunami), rozbudowę Zakładu Przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrowiskowym “Wielka Pieniawa” w Polanicy-Zdroju (sala rehabilitacyjna z wypoczywalnią w formie oranżerii, tarasy w formie ogrodów zimowych w celu stworzenia sal rehabilitacyjnych i prowadzenia terapii bodźcowej) oraz stworzenie Centrum Zabiegów przy Szpitalu Uzdrowiskowym “Jan Kazimierz” w Dusznikach-Zdroju (sala helioterapii, słoneczna plaża, centrum zabiegów borowinowych i łaźnia parowa). Ponadto przewiduje się budowę infrastruktury uzdrowiskowej przy Dziecięcym Sanatorium “Jagusia” w Kudowie-Zdroju (basen rehabilitacyjny, solary, sala helioterapii, słoneczna plaża). Całkowity koszt planowanych inwestycji wynosi 28 629 076 PLN, natomiast kwota przyznanych środków unijnych to 9 310 582 PLN.
ZUK S.A. jest także jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniającym blisko 700 pracowników. Udziela się w otoczeniu lokalnym w sferze społecznej i biznesowej, wspiera gminy, lokalne instytucje i organizacje. Stanowi lokalne koło napędowe biznesu. W obiektach spółki leczy się i wypoczywa ok. 28 tys.pacjentów rocznie, a jest szansa, że będzie ich jeszcze więcej. Firma pozyskała bowiem środki finansowe z dwóch programów strukturalnych UE i realizuje obecnie szereg kluczowych inwestycji z zakresu unowocześnienia obiektów, budowy basenów i infrastruktury balneologicznej oraz rekreacyjnej na kwotę 38 mln zł. Te działania wpisują się w jej strategię rozwoju, której głównym założeniem jest utrzymanie pozycji jednego z najlepszych usługodawców w Polsce i Europie w zakresie medycyny uzdrowiskowej, turystyki zdrowotnej, wellness i SPA oraz produkcji naturalnych wód mineralnych, spełniającego wszystkie wymagane standardy jakościowe i środowiskowe.
c.d.n.

Wydania: