Kamieniec Ząbkowicki - kościół ewangelicki

Autor: 
Ania Kurtasz
ania.jpg

Idąc do zamku w Kamieńcu Ząbkowickim, nie sposób nie zauważyć - położonego przy wejściu na stok – pięknego kościoła.
Ta okazała budowla została wybudowana w 1885 roku według projektu współpracownika K. F. Schinkla – współautora i budowniczego kamienieckiego pałacu – Ferdynanda Martiusa. Jest to kościół w stylu neogotyckim, jego wieża wznosi się na wysokość 52 metrów. Po II wojnie światowej kościół zamieniono na magazyny i rozpoczęła się jego dewastacja. W latach siedemdziesiątych XX w. rozpoczęto starania o wykorzystanie obiektu na cele społeczne. Niestety, nic nie udało się w tym zakresie osiągnąć. Konkretne działania podjęto dopiero w latach osiemdziesiątych dzięki staraniom Towarzystwa Ziemi Kamienieckiej. Niestety, niedługo potem kościół został podpalony. Podjęto jednak prace zabezpieczające i dokumentacyjne. Zmiany lat dziewięćdziesiątych przyniosły zaprzestanie prac i kolejną dewastację zabytku. Po pięciu latach prace jednak wznowiono. Nową funkcją obiektu stała się realizacja różnorodnych form kulturalnych.
Kościół ten podzielił los wielu obiektów sakralnych na naszych ziemiach – został w dużej części zniszczony, wymaga wielu napraw i nakładów pieniężnych. Zmiana jego pierwotnej funkcji świadczy jednak o chęci zachowania jego zabytkowego charakteru i zaadaptowania do nowych potrzeb.
źródło: www.saleib.dbv.pl (Niezależna strona internetowa Gminy Kamieniec Ząbkowicki).

Wydania: