Zakończono remont muzeum

Autor: 
Danuta Bolisęga
ludwikowice-muzeum3.jpg

Zakończył się remont kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich, który został zrealizowany w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej”. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 18 lutego 2010 r. przez Grzegorza Romana i Zbigniewa Szczygła członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi 1 531 822,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE - 1 050 000,00 zł. W ramach realizacji projektu wykonano roboty budowlane i montażowe w tym prace konserwatorskie.
W związku z bardzo złym stanem technicznym kościoła i zamiarem przekształcenia go w wielofunkcyjny obiekt turystyczny i użytkowy niezbędne było wykonanie wielu robót budowlanych. W ich ramach wykonano m.in. osuszenie i odgrzybienie całego budynku, uzupełnienie i odtworzenie izolacji poziomych i pionowych fundamentów i posadzek, renowacja i zabezpieczenie kamienia na elewacji kościoła, wymiana podsadzki kamiennej, uzupełnienie i wzmocnienie konstrukcji dachu, stropów i schodów, montaż nowej stolarki okiennej, wykonanie instalacji wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, wykonanie instalacji grzewczych wraz z kotłownią olejową, instalacji alarmowej, odtworzenie dzwonnicy i montaż dzwonu. Wykonawcą robót była firma Avico System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
W dniu 25 lutego br. przedstawiciele Gminy Nowa Ruda w osobie wójta Sławomira Karwowskiego, pracownika urzędu gminy Marcina Bernata, Stanisława Olszewskiego – przedstawiciela Rady Sołeckiej oraz radnych z Ludwikowic Kł. Krystyny Żółkowskiej-Sonnak i Janusza Ferenca, w obecności wykonawcy generalnego – prezesa Aviko System sp. z o.o.- Bartłomieja Koczyka, przedstawicieli nadzoru inwestorskiego – Andrzeja Gacka i Zenona Fedasa, dokonali odbioru technicznego i przystąpili do czynności związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania.
W muzeum planowane jest zgromadzenie różnych urządzeń i sprzętów wykorzystywanych przez mieszkańców okolicznych ziem zarówno w rolnictwie jak i codziennym życiu w XVIII-XIX w. Obiekt zachowa również swoją dawną funkcję kaplicy, a dzięki ruchomym ściankom będzie mógł przekształcać się w salę konferencyjną.
Realizacja projektu przyczyni się z pewnością do podniesienia jakości usług turystycznych w regionie.

Wydania: