Pierwszy i od razu wielki sukces

Autor: 
Leszek Majewski

Długie starania, wreszcie opublikowany w prasie lokalnej apel o rozpoczęcie przygotowań obchodów dwusetnej rocznicy nadania w 1813 r. pierwszej w historii Europy, a niewykluczone, że świata, urzędowej licencji przewodnika turystycznego Francowi Pablowi, mieszkańcowi Karłowa, zbiegającej się z 24.leciem jego urodzin - dały spodziewane efekty. Owocem tych starań była I konferencja w tej sprawie zorganizowana przez przewodników turystycznych najstarszego koła w Polsce, działającego przy Oddziele PTTK „Ziemi Kłodzkiej”. Organizatorom - przewodnikom nie tylko chodziło o same obchody w 2013 r. ale i o wykorzystanie wspaniałej okazji do doprowadzenia do światowego standardu wsi Karłów ze Szczelińcem Wielkim i najbliższym otoczeniem. Przecież wiadomo, że góry te od stuleci są magnesem przyciągającym turystów. Już w XIX w. pisano, że Szczeliniec był standardowym punktem programu kuracjuszy z Dusznik czy Kudowy Zdroju. Fryderyk Chopin przebywający na kuracji w Dusznikach Zdroju pisał do swojego przyjaciela: „alem jeszcze nie był tam, gdzie wszyscy jadą”, pisząc dalej, że chodzi o Szczeliniec. To ogromne zainteresowanie Szczelińcem spowodowało tak ogromny najazd turystów, że zaistniała tu konieczność szczególnego zadbania o nich. Budowę wygodnego
i bezpiecznego wejścia, spaceru po jego spękanej wierchowinie, zabezpieczenia platform widokowych. Potrzebne były odpowiednie fundusze a te pozyskiwano poprzez wprowadzenie obowiązkowych opłat; opłacano z nich również przewodnika nadając mu równocześnie licencję (trzeba by zbadać, czy nie jest to aby pierwsza licencja na świecie) zobowiązując równocześnie do wykonywania tej pracy zawsze, kiedy zaistnieje tego potrzeba.
Tak było ponad 200 lat temu. A potem - zamiast zyskiwać, zaczynamy tracić. Poruszyło to pasjonatów tych gór,
a jest ich wielu, i nie tyko na Ziemi Kłodzkiej... Np. p. Marek Kledzik - mieszkaniec Gdańska, od lat cały swój wolny czas spędza w tych górach. Doskonale je zna i ich problemy. Dziwnym jest zjawiskiem, że bardziej zainteresowani tym są ludzie z zewnątrz niż sami mieszkańcy nie widzący korzyści z działalności wspólnej, owocującej po latach. To pasjonaci zadbali już z górą 30 lat temu, o opracowanie cyklu audycji radiowych „Muzyka i aktualności” na antenie ogólnopolskiej, przygotowane przez red. Piotra Stando. Propozycji było sporo - szkoda, że zrealizowano nieliczne. I to dopiero wtedy, kiedy burmistrzem gminy Radków został Jan Karol Bednarczyk. Kiedy zauważono zaczątki zmian na lepsze pospieszono z gratulacjami i kolejnymi deklaracjami nieodpłatnej pomocy. Poczynione starania przyniosły spodziewane efekty. Zainteresowały wielu ludzi, którzy wyrazili potrzebę spotkania się celem omówienia koniecznych działań - stąd ta pierwsza konferencja. Po wstępie prezesa Oddziału Marka Krzana i Dariusza Mielca głos zabierali wszyscy zebrani. Wypowiedzi były, jak się spodziewano, bardzo konstruktywne; Starostwo zaoferowało przejęcie na siebie koordynacji działań, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Pan Janusz Korybo - dyr. Parku Narodowego Gór Stołowych, też przewodnik, poinformował o pracach zaplanowanych na rok bieżący, dot. przede wszystkim Szczelińca Wielkiego oraz zadeklarował udział w obchodach, które w 2013 r. zbiegają się z obchodami 20. lecia działalności Parku. Zaznaczył przy tym, że będzie to impreza o wymiarze międzynarodowym. Bardzo poważnie odniósł się do propozycji p. Jan Karol Bednarczyk - burmistrz gminy Radków, a więc gospodarz terenu, na którym znajduje się wieś Karłów i Szczeliniec. Podczas tej wypowiedzi wyczuwało się wyraźnie, że była dokładnie przemyślana. Nawet dość ostro wystąpił przeciwko użytemu w apelu stwierdzeniu, że władze administracyjne są opieszałe w wielu działaniach bowiem nie dotyczy to gminy Radków. Chociaż w dalszej wypowiedzi wyczuwało się nutkę żalu z racji niedoceniania podejmowanych przez Gminę działań, nawet tych, dotyczących terenów pogranicza przez poprzednie władze powiatowe, które bardziej były zainteresowane innymi gminami. Kończąc poinformował, że gminę Radków stać na przyjęcie na siebie całego, omawianego zadania, co przyjęto z wielkim zadowoleniem. W dalszej części konferencji poproszono p. Renatę Gajek - Bogusz, reprezentującą Starostwo o rozpoczęcie działań dot. zsynchronizowania rozkładu jazdy autobusów i pociągów tak, żeby umożliwiały zwiedzanie poszczególnych rezerwatów gór po polskiej i czeskiej stronie w ciągu jednego dnia mieszkańcom Wrocławia, Opola, Pardubic, Szumperku i wielu innych miejscowości. I to nie tylko na czas obchodów, ale na stałe.
Szanowni Czytelnicy, Turyści, Radni szczególnie - nie zostawmy gminy Radków samej w realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia, szczególnie, że to nasz wspólny interes! Kontakt : Urząd Miasta i Gminy Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, tel. 74 871 22 15, fax 74 871 22 09.

Wydania: