Ławki w kościele

Autor: 
Marta Bromowicz

Źle się dzieje w kościele! Każda osoba na stanowisku chce pozostawić po sobie dobre wspomnienie i poczucie dobrze spełnionej służby dla kraju. Od chwili zmiany proboszcza dziwne rzeczy zaczęły się dziać w kościele OO. Jezuitów. Zostały zniszczone zabytkowe ławki w bocznej nawie przy kaplicy zmarłych, pod którymi jest tabliczka informująca o zamontowaniu ławek w XVII wieku. Odsłonięta część posadzki nie jest ozdobą, a wręcz szpeci i przeszkadza w podejściu do umieszczonej tam szopki. Niejeden już potknął się, bowiem odsłonięta część jest wyższa od poziomu posadzki kościelnej. W tak zabytkowym wnętrzu jakakolwiek zmiana - zgodnie z obowiąującymi przepisami - wymaga zgody konserwatora zabytków. W sytuacji jaka nastąpiła, należałoby zapoznać Proboszcza z przepisami dotyczącymi ochrony zabytków. Ufamy, że zajęcie stanowiska przez konserwatora, powstrzyma Proboszcza przed dalszą dewastacją zabytkowej świątyni. Czy Proboszcz, opuszczając Kłodzko, ma pozostać w pamięci mieszkańców jako dewastator dóbr kultury? Co na to konserwator zabytków????

Wydania: