Pracownia przyrodnicza

Autor: 
J. Łukasik
kudowa.jpg

Ministerstwo Edukacji Narodowej, wdrażając reformę polskiej oświaty, realizuje równolegle programy pozwalające poprawić standardy wyposażenia szkół i placówek w dążeniu do nowoczesności.
Po działaniach przyjętych w środowisku z aprobatą i przychylnością, zatytułowanych „Pracownia komputerowa w każdej gminie”, przyszedł czas na realizację projektu pod nazwą „Pracowania przyrodnicza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego, na lata 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej.
Gmina Kudowa Zdrój do realizacji tego programu wytypowała Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.
Biorąc pod uwagę, że nauki przyrodnicze reprezentują szeroki spektrum wiedzy, na pracownie przyrodniczą przeznaczono dotychczasowy gabinet biologiczny. Po stronie samorządu było przygotowanie pomieszczenia i wyposażenie go w media oraz meble. Oprócz środków własnych gminy, zaangażowanych do realizacji zadania , udało się pozyskać n/w sponsorów:
- Bank Spółdzielczy w Kłodzku,
- Park Narodowy Gór Stołowych,
- Stowarzyszenie Unii Uzdrowisk Polskich
- Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S. A.
- Firma „Usługi Ogólnobudowlane” Sławomir Sobczak.
Gabinet odmalowano, wyposażono w nową podłogę i umeblowano, podłączono internet. Każda zmiana wymaga nie tylko zmian mentalnych, nowego spojrzenia i działania ale również liderów, gwarantujących powodzenie wszelkich zmian. Takie osoby znalazły się w naszej szkole, są to panie: Wiesława Łuczyszyn, która napisała autorski Program Rozwojowy Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II na lata 2009-2014, szkolny koordynator programu, Teresa Misiak, nauczyciel biologii, przekształciła gabinet z poprzedniej funkcji do tej aktualnej.
Trwa dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu komputerowo-multimedialnego oraz elementów laboratorium przyrodniczego. Zapowiada się, że realizacja przedmiotu przyroda będzie stała na poziomie XXI wieku, gdzie do praw rządzących funkcjonowaniem naszego świata, uczeń przy wsparciu nauczyciela, będzie dochodził w sposób empiryczny, praktyczny.
Równolegle realizowany jest w szkole projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczyciele oraz tutor szkolny prowadzą zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody, zajęcia pozalekcyjne w ramach koła matematycznego oraz koła ekologiczno-przyrodniczego, zaplanowano wycieczki dydaktyczne. Wszystkie te działania służą wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych oraz zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany jest od września 2010 do 30 listopada 2011roku. W grudniu przyszłego roku, czujemy się w obowiązku, podać informacje co udało się zrealizować i jak przebiega wykorzystanie pracowni przyrodniczej w praktyce.

Wydania: