Fotografie Izabeli Müler

Autor: 
inf.wł.
wystawa1.jpg

Zapraszamy do oglądania wystawy fotografii Izabeli Müler, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Zdjęcia w holu biblioteki w Nowej Rudzie odzwierciedlają wiersze Karola Maliszewskiego z jego najnowszego tomiku Potrawy pośmiertne.
Fotografie te przedstawiają fragmenty naturalnego krajobrazu, kamienie, rośliny, tajemnicze postaci, nagrobki minionych pokoleń, stare przedmioty.
U oglądających wystawa z pewnością wywoła refleksje i zastanowienie nad przemijaniem.
Z A P R A S Z A M Y

Wydania: