Przodownicy górscy w Górach Bialskich

Autor: 
P.J.
turystyka - 10.XII_.jpg

W dniach 22-24 października 2010 r. w Bolesławowie, przy pięknej jesiennej pogodzie, odbył się 49 Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK. Organizatorami zlotu byli: Klub Turystyki Górskiej ,,Łazek”, Oddział PTTK Wrocław- Fabryczna oraz Delegatura Sudecka Komisji Turystki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Komandorem zlotu była Grażyna Biernat, kierownikiem biura Marek Szot (jednocześnie vice-przewodniczący KTG ZG PTTK), a kwatermistrzem Wanda Haas. W zlocie wzięło udział 49 uczestników, a wśród nich: przewodniczący KTG ZG PTTK Jerzy Gajewski, członek KTG ZG PTTK Maciej Michalik, szef Delegatury Wschodnio-Karpackiej Jerzy Mróz, członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Maciej Maśliński (autor zdjęcia zbiorowego na zakończenie zlotu). Spotkaliśmy się o godz. 11.30 na przystanku PKS w Lądku-Zdroju, skąd razem z przewodnikiem sudeckim Bogusławem Steckim wędrowaliśmy śladami Marianny Orańskiej przez Lądek i Stronie do Bolesławowa. W ten sposób niektórzy uczestnicy zdobyli II stopień odznaki z tym związanej. Wieczory zlotowe w D.W. ,,Bolko” wypełnione były egzaminami przodownickimi, naradą i dyskusją zlotową nad problemami związanymi z pracami znakarskimi oraz planami na przyszłość. Tradycyjnie już, wręczono odznaczenia i wyróżnienia kolegom zasłużonym w pracy społecznej na rzecz turystyki górskiej. W sobotę duża grupa z kol. Bogusławem Steckim poszła w góry, inni zgodnie ze swoimi zainteresowaniami zwiedzali okolice. Podjęto również uchwały zlotowe, które przedłożono KTG ZG PTTK - między innymi, aby jeden z roczników ,,Wierchów” poświęcić Sudetom oraz następny Jubileuszowy Zlot zorganizować w Szklarskiej Porębie.
Do zobaczenia za rok!

Wydania: