Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Kamienna

Autor: 
Zbigniew Oliwa
Foto: 
Jadwiga Oliwa
kamienna.jpg

Mała wieś leżąca na granicy Krowiarek i Wysoczyzny Idzikowa. Dolinę zajmują użytki rolne, głównie pastwiska, a na wzniesieniach rosną lasy regla dolnego. Na południe od Kamiennej, w kierunku Idzikowa znajduje się pomnik przyrody - Pasterskie Skały. Okolice wsi są malownicze.
KOŚCIÓŁ FILIALNY pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa /Parafia w Idzikowie/późnobarokowo-klasycystyczny z 1792 r., przebudowany w 1822 r.

Salowy, z półkolistym prezbiterium, nakryty dwuspadowym dachem z sygnaturką zwieńczoną ostrosłupowym hełmem.
Wewnątrz dość bogate wyposażenie, m.in. barokowy, drewniany polichromowany ołtarz z około 1800 r.; barokowe drewniane polichromowane rzeźby z XVIII i początku XIX w.; Droga Krzyżowa z pierwszej poł. XIX w. malowana temperą na szkle oraz nieliczne paramenty i naczynia liturgiczne. Na szczególną uwagę zasługują kamienne starsze rzeźby gotyckie. Jest to fragment sakramentarium z początku XVI w. i wmurowany w ścianę zewnętrzną tympanon przedstawiający Chrystusa na Górze Oliwnej pochodzący z około 1425 r.
Msza święta w niedzielę o godzinie 9.30.

Wydania: