III kadencja - kadencją inwestycji w oświacie

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa

W planach rozwoju powiatu już od wielu lat szczególne miejsce zajmuje edukacja. Powiat kłodzki jest organem prowadzącym dla 17 szkół i placówek oświatowych. Realizacja polityki oświatowej, opracowywanie strategii rozwoju, zakładanie prowadzenie oraz nadzór nad szkołami publicznymi i placówkami czy ewidencja szkół i placówek niepublicznych to główne zadania powiatu w sferze oświaty i edukacji. Szczególna dbałość o poziom nauczania jak również stworzenie jak najlepszych warunków dydaktycznych dla mieszkańców powiatu kłodzkiego stanowi priorytet. W tym celu podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego o utworzeniu Nowoczesnego Centrum Kształcenia Zawodowego w branży hotelarsko – gastronomiczno- turystycznej, które będzie się mieściło przy Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju. Pozostałe szkoły zawodowe w Kudowie Zdroju, Stroniu Śląskim, Kłodzku, Nowej Rudzie oraz Bystrzycy Kłodzkiej zostaną doposażone w sprzęt do praktycznej nauki zawodu. Wartość projektu na lata 2009 – 2011 to ponad 52 mln zł, w tym 3,5 mln zł to wkład powiatu.
Inwestycje w zakresie edukacji są szczególnie cenne i celowe, dlatego też duża część środków przeznaczona została na modernizację, remonty i doposażenie. W kilku szkołach przeprowadzono remonty generalne, remonty sal gimnastycznych, pracowni specjalistycznych, w innych wymienione zostały okna czy instalacja elektryczna. Odrestaurowane zostały zabytkowa Izby Pamięci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku oraz zabytkowa aula w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. Z myślą o młodzieży z naszego regionu 10 szkół ponadgimnazjalnych wyposażono w nowoczesne pracownie multimedialne, które z pewnością ułatwią poznanie świata szeroko rozumianej informatyzacji. Dokonano także restrukturyzacji jednostek, tworząc Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie oraz Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.

Wydania: