Czy znasz radnego ze swojego okręgu wyborczego?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne
Pytanie sondażowe nr 230 brzmiało: W jaki sposób podchodzisz do konfliktu? A oto odpowiedzi: a/ unikam - 34,02%, b/ łagodzę - 24,74%, c/ idę w zaparte - 12,37%, d/ idę na kompromis - 21,65%, oraz e/ akceptuję racje drugiej strony nie rezygnując ze swojej - 7,77% - to pewnie takie „zawieszenie broni”. A tak, to unikamy konfliktów, a jak już są chcemy łagodzić, nawet iść na kompromis, ale te ponad 12% naszych respondentów „nie odpuszcza i już”. Jak to mówią: „sąd sądem a racja musi być po mojej stronie”.

Wydania: