Opłata za wodę i ścieki

Autor: 
Wspólnota Mieszkaniowa

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o interwencję w sprawie rozliczenia wody i odprowadzonych ścieków. Otóż od dn. 27.07.2009 r. - z chwilą przekazania nas przez ZAMGGM Kłodzko Wodociągom, ZAMG zaczął nam podwójnie naliczać pobraną wodę i odprowadzone ścieki. Wspólnota Mieszkaniowa w posesji 27 /ul. A. Krajowej Kłodzko/ składa się z 5. lokatorów, w tym 3. ze wspólnoty i 2. z Gminy. Wszyscy mieszkańcy posiadają liczniki w swoich mieszkaniach, regularnie płacą rachunki wystawiane przez Wodociągi. Przy odczytach, które odbywają się co dwa miesiące wychodzi duża różnica miedzy licznikiem głównym a podlicznikami. Różnica ta wynosi ca. 15 - 20 m3, którą ZAMG obciąża lokatorów. Dotyczy to oczywiście takiej samej ilości ścieków. Różnica ta jest tak duża, że wywołuje zdziwienie - co się z tą wodą dzieje?
Oto przykłady:
- Okres 14.04 2009 do 21.07.2009 r. różnica wynosi 35 m3
- Okres 31.07.2009 do 30.09.2009 r. różnica wynosi 18 m3
- Okres 26.11 2009 do 27.01.2010 różnica wynosi 18 m3
/.../ Okres 31.07.2010 do 30.09.2010 różnica wynosi 18 m3.
Wielokrotne interwencje w ZAMG zarówno ustne, jak i pisemne nie odnoszą skutku. W dn. 19.08.2010 r. wspólnota zwróciła się do Zarządu ZAMGGM o uregulowanie sprawy tych różnic i ew. zainstalowanie liczników takich, jakie posiadają lokatorzy przy ujęciu wody. Na wymienione pismo ZAMGGM rozwiesił na korytarzu pismo (kserokopia w zał.) o przeglądzie instalacji wodociągowej z udziałem przedst. Wodociągów w dn. 20.10.2010 r. W wyniku przeglądu otrzymaliśmy pismo z datą 20.10.2010 r. - oto treść: w udostępnionych lokalach nie stwierdzono żadnych usterek, nieszczelności oraz przeróbek na instalacji wodnej (ksero w zał. ). Z otrzymanego pisma o przeglądzie nic nie wynika, żadnych wniosków w sprawie ew. wymiany licznika głównego itp.
Pytamy się - co się z tą wodą dzieje? Lokatorzy za niepobraną wodę i odprowadzanie ścieków płacić nie zamierzają, gdyż trudno płacić za coś, co się nie otrzymało. Dotychczasowe naliczenia powinno być anulowane. Mamy nadzieję, że zamieszczenie tego pisma w gazecie zmobilizuje Zarząd Spółki o właściwe i rzetelne ustosunkowanie się do tej sprawy.

Wydania: