Kościoły i kaplice Ziemi Kłodzkiej - Krzyżowa

Autor: 
Zbigniew Oliwa
Foto: 
Jadwiga Oliwa
krzyżowa.jpg

KRZYŻOWA – szczyt 508 m w Krowiarkach stanowiący zachodni koniec Żelaznych Gór. Zbudowany z łupków metamorficznych, w których występowły małe złoża rud żelaza, eksploatowane już w XV wieku. Na północnym zboczu Krzyżowej, pod samym szczytem znajduje się stare wyrobisko kamieniołomu wapieni dolomitycznych.
KAPLICA ŚWIĘTEGO KRZYŻA z XVIII wieku. Założona na prostokącie z wydzielonym prezbiterium, zakończonym półkoliście. Nakryta dwuspadowym dachem z sygnaturką. Elewacje dzielone i akcentowane płaskimi pilastrami. Fronton zwieńczony szczytem z wolutowymi spływami. Wnętrze zachowało kamienne Ukrzyżowanie dłuta M. I. Klahra. Przy kaplicy stoi kamienny krzyż z 1884 r., a wokół wzniesienia stoją stacje Drogi Krzyżowej, na dzień dzisiejszy odnowione. Zachodnim zboczem Krowiarek prowadzi czarny szlak turystyczny im. Jana Szczypińskiego z Bystrzycy Kłodzkiej przez Ołdrzychowice Kłodzkie do Złotego Stoku. Przy kaplicy w 2009 r. postawiono drewniany krzyż. Najbliższa miejscowość w sąsiedztwie kaplicy to Stary Waliszów.
Msza święta odprawiana jest każdego roku w niedzielę w okolicach 14 września jako odpustowa w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wydania: