SCM po raz drugi

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Kolejne , ale tym razem - wyborcze - biadolenie na temat kondycji Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdrój 20.10 2010 r.
... ale zacznijmy od faktu, że po pierwszym spotkaniu Narodowy Fundusz Zdrowia oddział we Wrocławiu „znalazł” milion złotych dla SCM-u. Podział środków następujący: 400 tys. zł na chemioterapię, 500 tys. zł na neurochirurgię i 100 tys. zł na szpital w Kłodzku (współpraca przy zabiegach ze szpitalem
w Kłodzku). Decyzje zapadły szybko, szkopuł w tym, że do dn. 20.10 pieniędzy fizycznie jeszcze nie było. I tyle można powiedzieć o tym spotkaniu, które zorganizowały związki zawodowe działające przy SCM. Przew. zebrania a jednocześnie przew. „NSZZ „Solidarność” przy SCM p. Roman Beczek zaprosił na to spotkanie również przedst. Starostwa - przybyli: starosta Krzysztof Baldy i przew. Rady Powiatu Dariusz Kłonowski ... no i... zostali nieomal wyproszeni z zebrania, bowiem p. Beczek stwierdził na wstępie: „jutro ma się odbyć nadzwyczajna sesja Rady Powiatu zwołana na wniosek 9 radnych i panów tu obecność nie jest niezbędna, bo przecież spotkamy się jutro...”. Po tych słowach rozległ się pomruk na sali a Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta po chwilowym szoku zaprotestowali: „jak zostaliśmy zaproszeni, to Państwo pozwolą, że zostaniemy...” I zostali - a ja nie za bardzo wiem po co, bo dalsza część spotkania przerodziła się w agitację przedwyborczą pp. Romana Beczka i Marka Szpaka, którzy zarzekając się, że nie „agitują”, agitowali ile wlezie - obaj reprezentują komitet wyborczy „Dolny Śląsk XXI p. Rafała Dutkiewicza” i są kandydatami do Rady Powiatu Kłodzkiego (... przypomina mi się „ratowanie” szpitala w Dusznikach Zdroju....).
Myślałem, że to drugie spotkanie miało na celu: 1/ wyjaśnienie statusu SCM - czy ma być „rządowy”, „marszałkowski” czy „powiatowy”?, 2/ W jaki sposób zmienić algorytm punktacji tak, by Szpital finansowany był przez NFZ w sposób dostateczny na poziomie co najmniej takim, jak szpital w Świdnicy, 3/ co zrobić, aby długi SCM-u nie narastały - np. wykonywanie poza limitem zabiegów odpłatnych w miarę niewykorzystanych możliwości SCM-u ....
A tak, przemieliło się wodę.

Wydania: