Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęty

Autor: 
Danuta Chmielarz

W trzech gminnych szkołach rozpoczął się nowy rok szkolny. W SP im. Orła Białego naukę rozpoczęło 268. uczniów, w tym w dwóch klasach pierwszych - 35 dzieci. Również dwie klasy pierwsze powstały w Gimnazjum - w sumie 50 uczniów, w całej szkole jest ich 147 i chyba po raz ostatni są 3 klasy trzecie - liczba uczniów w Gimnazjum z roku na rok jest niższa. Wygasa w sposób naturalny i zgodny z uchwałą Rady Miejskiej działalność już byłej szkoły ponadgimnazjalnej. W ostatnim roku jej istnienia placówka zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M.Curi-Skłodowskiej na Technikum przy ul. Wolności 82 w Szczytnej. Na rozpoczęcie ostatniego roku szkolnego przyszło 7. uczniów ostatniej, jedynej klasy szkoły (zapisanych jest 11); będą się kształcić w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. Oprócz tej siódemki w uroczystym rozpoczęciu roku udział wzięli: dyr. Beata Śmietanka, wychowawczyni klasy, pedagog szkolny i nauczyciel religii, ale było uroczyście i tak jak być powinno.
Od lutego 2010 r. w szkole realizowany jest program unijny pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. Gdy rozpoczynano program w szkole były dwie klasy, uczniów ok. 25 w sumie. Rok szkolny
w Technikum zakończy się w kwietniu 2011 r., w maju odbędą się matury, w czerwcu egzaminy zawodowe. Wszystkim uczniom i nauczycielom pozostaje życzyć wytrwałości w nowym roku szkolnym. I osiągnięć.

Wydania: