Nowy rok szkolny

Autor: 
Marta Zilbert
kudowa 035.jpg

Minęły wakacje. 1 września we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste apele oraz spotkania organizacyjne rozpoczynające 10-miesięczny czas nauki.
Starosta kłodzki Krzysztof Baldy oraz dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym Mieczysław Krawczyk uczestniczyli w oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju, który w tym roku będzie obchodził jubileusz 50-lecia. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, Bogusław Jakubczak (kombatant i Honorowy Obywatel Kudowy) opowiedział młodzieży o wydarzeniach sprzed 71 lat, czyli o1 września 1939 roku, a Krzysztof Baldy złożył uczniom, nauczycielom i rodzicom życzenia pomyślności w nowym roku szkolnym.
Wicestarosta Marek Bogdał pierwszego dnia szkoły reprezentował władze powiatowe w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sylwestra Kaliskiego. Staraniem Zarządu Powiatu i przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ZSP znalazła nową siedzibę bystrzycka biblioteka pedagogiczna. Księgozbiór wkrótce zostanie przeniesiony do specjalnie zaadaptowanych i nowowyremontowanych pomieszczeń i jeszcze w tym roku będzie udostępniony czytelnikom.
Maciej Awiżeń – członek Zarządu Powiatu był obecny na rozpoczęciu roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Tam także, podobnie jak Krzysztof Baldy w Kudowie-Zdroju i Marek Bogdał w Bystrzycy, wręczył nauczycielom, którzy pozytywnie zdali egzamin, akty nadania stopnia awansu zawodowego. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskało podczas egzaminu w sierpniu br. 16 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat kłodzki.
W minionym roku szkolnym władzom powiatu udało się wprowadzić w oświacie szereg zmian i podjąć wiele działań, dzięki którym warunki do nauki i nauczania stały się bardziej sprzyjające, m. in. przeprowadzono remonty w budynkach szkół, restrukturyzację ZSP w Nowej Rudzie, a szkoły zawodowe przystąpiły do Programu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego, który zakłada dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i wyposażenie pracowni w sprzęt do szkolenia zawodowego.
Wszystkim uczniom w roku szkolnym 2010/2011 życzymy samych szóstek oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich talentów!

Wydania: