Co z ZLK Wałbrzych...??? Ciąg dalszy

Autor: 
inf. Biuro Senatora S. Jurcewicza

W piątek 3 września 2010 roku, o godzinie 14:00 Senator Stanisław Jurcewicz spotkał się w Warszawie z Wiceministrem Infrastruktury – Juliuszem Engelhardtem, w sprawie Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu.
W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Związków Zawodowych przy ZLK w Wałbrzychu oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej – Członek Rady Nadzorczej.
Spotkanie miało na celu przedstawienie Wiceministrowi argumentacji, , konkretnych argumentów przemawiających za pozostawieniem ZLK w Wałbrzychu, ponieważ Ministerstwo Infrastruktury jest akcjonariuszem Spółki. Spotkanie przebiegało w dobrej. atmosferze, a na ręce Wiceministra przekazano materiały dotyczące ZLK w Wałbrzychu, jego struktury, ilości nowo uruchamianych pociągów oraz ilości przewożonego towaru w tym wzrastającej ilości przewożonych kruszyw.
Pan Minister poinformował, iż przedstawi swoje stanowisko dotyczące spotkania oraz przekazanych materiałów.
Senator Jurcewicz w dalszym ciągu uważa, że nie należy liwkidować ZLK w Wałbrzychu, ponieważ przemawiają za tym argumenty ekonomiczne.

Wydania: