Masz kłopoty? Zwróć się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2 działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jest to komórka organizacyjna PCPR, której zadaniem jest pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, trudnej sytuacji rodzinnej lub ciężkich przeżyć osobistych.
Zespół pod kierownictwem p.Joanny Przygrodzkiej-Wnuczyńskiej składa się z dwóch psychologów, specjalisty ds. narkomanii oraz specjalisty pracy z rodziną. Pracownicy OIK udzielają wsparcia psychologicznego i w ramach krótkoterminowej terapii prowadzą spotkania, które mają na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Dzięki temu zapobiega się przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
OIK oferuje również pomoc w sytuacjach związanych z przemocą, kryzysami osobistymi i rodzinnymi (związanymi np. z rozwodem lub chorobą), udziela porad osobom z problemami emocjonalnymi, po próbach samobójczych, chorym psychicznie, zagrożonym chorobami psychicznymi, a także osobom zagrożonym narkomanią, uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom.
Najwięcej problemów, z którymi potrzebujący zwracają się do powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Kłodzku dotyczy przemocy domowej i kłopotów wychowawczych, głównie związanych z nastolatkami. Pojawiają się jednak także przypadki wykorzystywania seksualnego, a coraz większym problemem, zwłaszcza wśród młodzieży, staje się narkomania.
Kiedy ktoś zwraca się do nas o pomoc – wyjaśnia Joanna Przygrodzka-Wnuczyńska – przede wszystkim staramy się udzielić takiej osobie wsparcia i poszukać jak najlepszego rozwiązana danego problemu. Podczas spotkań próbujemy zrozumieć sytuację, udzielamy konkretnych porad, a kiedy zachodzi potrzeba kierujemy do specjalisty, na przykład do lekarza psychiatry. W przyszłości chciałabym, żeby w naszym ośrodku na stałe był zatrudniony lekarz psychiatra, gdyż jego obecność w wielu sytuacjach byłaby bardzo pomocna – dodaje pani kierownik.
Bardzo dobrze układa się współpraca Ośrodka Interwencji Kryzysowej z policją. Prowadzone są dyżury dzielnicowych (każda środa w godzinach od 14.00 do 15.30) i prawnika (każdy wtorek od godziny 10.30). Od 1 czerwca br. w weekendy (od godz. 20.00 w piątek do godz. 20.00 w niedzielę) w ośrodku wprowadzone zostały dodatkowe dyżury interwencyjne pracowników, z którymi można skontaktować się telefonicznie lub osobiście.
Ośrodek czynny jest codziennie (w godz. 7.30-15.30) i każdy, kto potrzebuje pomocy może zgłosić się do specjalistów bez skierowania. Pomoc jest bezpłatna, a pracownicy zapewniają pełną anonimowość i dyskrecję.
Szukasz pomocy – zadzwoń:
74 865 86 58 lub 665550988

Wydania: