Przyjazne Starostwo czyli Mały Przewodnik dla Mieszkańca Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. Marta Zilbert

WYDANIE PRAWA JAZDY
Mieszkańcy gmin: Kłodzko, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczytna, Duszniki-Zdrój, Lewin Kłodzki, Kudowa-Zdrój wniosek o wydanie prawa jazdy składają w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul.. Okrzei 1.
W Bystrzycy Kłodzkiej wnioski mieszkańców Bystrzycy Kł., Międzylesia i Stronia Śl. rozpatrzy Referat ds. Komunikacji i Transportu w Oddziale Zamiejscowym przy ul. Sienkiewicza 6. Natomiast mieszkańcom Nowej Rudy i Radkowa w formalnościach pomogą pracownicy Referatu ds. Komunikacji i Transportu w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 18.
Do wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy należy dołączyć komplet dokumentów:
– orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań
kierowców,
– zaświadczenie o ukończeniu kursu z pozytywnym wynikiem egzaminu
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5cm
– dowód wniesienia opłaty
– dowód tożsamości.
Wydanie prawa jazdy to koszt 84,50 zł. Opłatę można uiścić w kasie starostwa lub wpłacić na konto. Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy trwa do 30 dni.
W Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych załatwimy także sprawy w zakresie:
rejestracji pojazdów, wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek, stacji kontroli pojazdów i diagnostów, ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów oraz krajowego transportu drogowego.
Szczegółowe informacje dotyczące placówek zamiejscowych oraz sposób przyjmowania i załatwiania wyżej wymienionych spraw znajdują się także na stronie www.bip.powiat.klodzko.pl

Wydania: