Wakacyjne remonty w szkołach

Autor: 
TimeOut

Z początkiem wakacji rozpoczęto szereg prac budowlanych w szkołach. Środki na realizację pochodzą z budżetu województwa dolnośląskiego w formie dotacji celowej w kwocie 442 tys. zł. Na chwilę obecną trwają prace w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Drogosławiu, gdzie przeprowadzana jest wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz usprawniane jest działanie wentylacji w budynku głównym oraz sali gimnastycznej. Całkowity koszt szacowany jest na około 186 tys. zł, a koniec prac przewidziany jest na połowę sierpnia.
Ten sam zakres prac wykonywany jest również w Szkole Podstawowej Nr 7 i dotyczy budynku głównego, budynku “B”, sali gimnastycznej oraz świetlicy szkolnej. Koszt zadania- 266 tys. zł. W wyniku uzyskanych oszczędności w dwóch w/w zadaniach, dofinansowano również ze środków Województwa Dolnośląskiego długo oczekiwany remont dachu w Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie. Renowacja dachu sali gimnastycznej, zakończona zostanie przed pierwszym dzwonkiem zwiastującym nowy rok szkolny. Koszt 227 tys. zł.

Wydania: