Modernizacja obiektów sportowych w Słupcu

Autor: 
TimeOut

Nowa Ruda jest w ścisłej czołówce gmin najefektywniej wykorzystujących środki “zewnętrzne”. Kolejnym znaczącym “europejskim” zadaniem, realizowanym w naszym mieście; będzie projekt pn.”Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej”. Dotyczy on przebudowy oraz modernizacji obiektów sportowych, znajdujących się przy ulicy Kłodzkiej 16 w Słupcu(CTS). Pośród 73 wniosków o dotację, przygotowanych przez gminy w naszym województwie, ocenę merytoryczną przeszło 53 propozycje, w tym 2 nadesłane z Nowej Rudy. Łączna suma wniosków wyniosła- 650% kwoty do rozdysponowania. Ostatecznie wybrano 19 najlepszych projektów w tym dotyczący Centrum Turystyczno-Sportowego w Słupcu. Drugi projekt, którego przed-miotem jest “wyciąg letnio-zimowy”- znalazł się na liście rezerwowej.
Początkowa kwota dofinansowania wyniosła 1 mln 596 tys. zł, jednakże w wyniku pozostania środków w ramach działania 6.2 Turystyka aktywna, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013; suma wzrosła do 4 mln 279 tys. zł. Zakres prac przewiduje: wymianę nawierzchni płyty głównej boiska (na sztuczną), budowę bieżni oraz montaż urządzeń lekkoatletycznych. W planach przewidziane są również 2 boiska do piłki plażowej, boisko wielofuncyjne, 2 parkingi, chodniki, modernizacja trybun, kanalizacja deszczowa, wykonanie nowego odwodnienia, instalacja sieci energetycznej wraz z oświetleniem- mówi T.Kiliński. Tak znaczna modernizacja, stworzy kompletną bazę turystyczno - sportową, która służyć będzie mieszkańcom Nowej Rudy i okolic, a także zachęci do odwiedzania naszego miasta przez sportowców z kraju i zagranicy - dodaje burmistrz. Pierwsze prace, rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku.

Wydania: