Laboratorium Edykacyjne ECDL

Autor: 
Andrzej Szpulak
ECDL.jpg

Odkąd pani mgr Teresa Kloc rozpoczęła pracę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w dziedzinie technologii informacyjnej zawsze coś się dzieje. Do najnowszych osiągnięć pani Teresy zaliczymy z pewnością zdobycie statusu laboratorium ECDL. Co to takiego? Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Egzaminy sprawdzają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo. Zdający otrzymuje kartę umiejętności przed pierwszym egzaminem. Po zdaniu każdego egzaminu Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest aktualizowana. Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów zdający wysyła Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych do Polskiego Biura ECDL, gdzie będzie ona wymieniona na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).
Egzaminatorami są przeszkoleni członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego lub osoby nie będące członkami PTI, które również odbyły odpowiednie szkolenie. Koordynacją działań i udzielaniem wszelkiej informacji zajmuje się Polskie Biuro ECDL.W wyniku starań pani mgr Kloc szkoła przeszła pomyślnie proces certyfikacji i uzyskała status edukacyjnego laboratorium ECDL. Dodajmy, że jest to jedyny taki ośrodek na naszym terenie a najbliższy podobny, znajduje się w Świdnicy.

Wydania: