VI Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych "Róża Kłodzka"

Autor: 
inf.wł.

4 lipca br. o godz. 11.00 w skansenie w Pstrążnej odbędą się VI Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka”. Celem Przeglądu jest wykreowanie wizerunku Euroregionu, poprzez prezentację folkloru ludowego oraz szeroką promocję samych zespołów ludowych, które melodią, słowami piosenek, strojami i obrzędami zachowują kulturowe dziedzictwo wsi.
Przegląd organizują Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Referat Kultury Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kudowie Zdrój, Muzeum Kultury Ludowej Pogranicza Sudeckiego w Kudowie Pstrążna.
Podczas imprezy zaprezentuje się 14 zespołów z Polski, 1 czeski oraz jako gość specjalny “Novostro” - czeski zespół grający muzykę szkocką. Dla zespołów został przewidziany bezpłatny poczęstunek oraz napoje.
Wszystkie uczestniczące zespoły zostaną nagrodzone pamiątkowymi statuetkami. Komisja powołana przez Starostę wyłoni 3 najlepsze zespoły, które otrzymają nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 1200 zł, 1000 zł i 800 zł. Ponadto zostanie przyznana nagroda publiczności oraz specjalne nagrody ufundowane przez parlamentarzystów Ziemi Kłodzkiej.
Urząd Miejski w Kudowie Zdrój zapewni bezpłatny transport autobusowy z Kudowy do Pstrążnej (3 kursy), przygotuje oraz wydrukuje plakaty a także zapewni nagłośnienie wraz z obsługą.

Szacowana ilość uczestników Prezentacji – ok. 500 osób.

Wydania: