Bezpieczne Kłodzko

Autor: 
Mirosław Awiżeń

21.06.2010 r. zebrała się Komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kłodzku by zanalizować stan bezpieczeństwa i porządku w mieście. W imieniu Policji głos zabrała p. Sługocka - jest nieźle - stwierdziła, zwiększa się wykrywalność ilości przestępstw młodych, wspólnie ze Strażą Miejską patrolujemy miasto zwracając szczególną uwagę na problem narkomanii i innych uzależnień ludzi młodych. Pod stałą „opieką” mamy dwa sklepy z tzw. dopalaczami... Komendant Straży Miejskiej p. Występski stwierdził, że Straż Miejska działa zgodnie z regulaminami i rocznym planem pracy a S.M. co miesiąc składa sprawozdanie ze swojej pracy na ręce Burmistrza. Powiedział również, że na okres letni będą patrole rowerowe. S.M. liczy 13 funkcjonariuszy a zamiarem p. Występskiego jest zwiększenie ich ilości do 15. Straż Miejska od 29 marca jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kłodzko.
Największym problemem Kłodzka jest układ komunikacyjny. Szczególnie te węzły gordyjskie na „przelotówce”.
Radni Żerkowski i Muskała podpowiadają rozwiązania organizacyjne, które mogłyby zwiększyć przepustowość tych węzłów bez potrzeby wydawania pieniędzy, no i oczekiwać na tę obwodnicę ....
W tym roku nastąpi podpisanie nowego porozumienia o współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją.
Co do zarządzania cmentarzami kłodzkimi - o które zapytał radny Duda - nie jest najlepiej a ich zarządca oprócz narzekań i próśb o wsparcie /z-ca burmistrza p. Krzelowski kategorycznie powiedział „nie” na ten rok/ boryka się z codziennymi problemami: „śmieci, wandalizm, konieczność odremontowana kaplicy, założenie monitoringu, podpisanie umowy z K2 o ochronę cmentarzy - sprawa toczy się od lutego br.” ....

Wydania: