Dotacje gminne na kościoły

Autor: 
inf. Mariola Huzar

100 000 zł dotacji udzieliła Rada Gminy Kłodzko na remonty trzech kościołów. 45 000 zł trafiło do Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej na remont elewacji budynku zabytkowego kościoła parafialnego. Remont elewacji budynku kościoła, spowoduje zabezpieczenie wysokiej klasy barokowego zabytku architektury. Wyjątkowa ranga barokowego kościoła wymaga w/w prac ze wzglądu na jego należyte utrzymanie i zachowanie tak cennego obiektu dla potomnych. Świątynia została wzniesiona już w 1370 r., jednak bogate i dość burzliwe dzieje tego zakątka Europy spowodowały, że w 1558r. powstaje nowy kościół w stylu renesansowym. W XVIII w. następuje gruntowna przebudowa kościoła w stylu barokowym, która zachowała się w niezmienionej formie do dziś. Bogate wyposażenie obiektu mobilizuje do w/w prac związanych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem zabytków ruchomych: ołtarz główny drewniany, wykonany w XVIII w., rokokowe ołtarze boczne, drewniana, rzeźbiona ambona  z I połowy  XIX wieku, czy liczne obrazy pędzla mistrza F. Winklera. Zabytek ma w dużej części uszkodzoną elewację, a położenie samego obiektu (dość strome wzniesienie) powoduje, że jest on narażony na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych. Tutejsza wspólnota liczy zaledwie 862 osoby i nie jest w stanie udźwignąć kosztów przewidywanych prac remontowo - zabezpieczających. Mieszkańcami miejscowości Jaszkowa Górna w większości są renciści i bezrobotni. 45 000 zł otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach na wymianę pokrycia dachu zabytkowego kościoła parafialnego. Pokrycie dachu z dachówki - stan niedostateczny, dachówki zmurszałe oraz duży ubytek pokrycia. Elementy więźby dachowej (krokwie) stan niezadowalający,  częściowo do wzmocnienia i wymiany. Prace należy wykonać bezzwłocznie, aby nie następowała dalsza ich degradacja. 10 000 zł ma do dyspozycji Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jerzego w Szalejowie Górnym; na wymianę pokrycia dachu nad wejściem do kościoła, odrestaurowanie witraża, remont małej wieży w zabytkowym kościele parafialnym. Pokrycie dachu nad wejściem do kościoła jest w bardzo złym stanie. Przeciek dachu częściowo do wymiany. Witraż w stanie niezadowalającym w prezbiterium do odrestaurowania. Wieża na murach otaczających kościół także w złym stanie - do natychmiastowego remontu. Prace należy wykonać bezzwłocznie, aby nie następowała dalsza ich degradacja.

Wydania: