Oświadczenie Klubu Radnych PO RP w Radzie Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
Hubert Krech

Klub Radnych PO RP w Radzie Powiatu Kłodzkiego popiera stanowisko Starosty Kłodzkiego Krzysztofa Baldego z dn.28.05.2010r.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego pracuje w 5-cio osobowym składzie i jego rozstrzygnięcia są ważne. Radni Powiatu Kłodzkiego odwołali w głosowaniu tajnym z funkcji wicestarosty Pana Marka Jagódkę podczas sesji 28.08.2009. Jest to fakt akceptowany przez organy nadzoru i sądy. Podstawą odwołania była jego szkodliwa działalność, polegająca na kreowaniu szerokich konfliktów społecznych oraz lekceważeniu mieszkańców powiatu, radnych i członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Przyłączamy się do apelu Starosty o złożenie mandatu radnego powiatu przez Pana Marka Jagódkę. Uznajemy za wysoce niemoralne posługiwanie się w pismach procesowych nieprawdziwymi informacjami. Powstaje wrażenie, że radny Marek Jagódka w żaden sposób nie może pogodzić się z decyzją radnych powiatu i jego odwołaniem, sięgając nawet po chwyty „poniżej pasa”. Tym samym skupił się niemal wyłącznie na swojej osobie i zatracił z pola widzenia istotę sprawowania mandatu radnego. To kuriozalne zauroczenie własną osobą odbywa się na realny koszt mieszkańców i plami reputację samorządowców Ziemi Kłodzkiej.
Kłodzko, 28.05.2010

Wydania: