Doskonalimy zawodowo nauczycieli i absolwentów szkół średnich

Autor: 
Magda Duszyńska

4.05.2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki CENTRUM EDUKACJI w Kłodzku. Podstawowymi kierunkami Centrum są kursy kwalifikacyjne i doskonalące, studia licencjackie językowe oraz Studium Medyczne. Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych p. Krzysztof Szkarłat wśród zaproszonych gości witał Dolnośląskiego Kuratora Oświaty p. Beatę Pawłowicz, opiekunów merytorycznych z Uniwersytetu Śląskiego prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Łydę, dr Krystynę Warchał, opiekuna merytorycznego Studium Medycznego dyrektor SP ZOZ Kłodzko p. Jadwigę Radziejewską, dyrektora Wydz. Oświaty Starostwa p. Mieczysława Krawczyka kierownik ref. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa p. Małgorzatę Felcenloben, z -cę dyrektora d/s pielęgniarstwa SCM Polanica Zdr. p. Bożenę Słatyńską, dyr. NZOZ dr n med. Ignacego Einhorna, prezes Oddz. Powiatowego ZNP w Kłodzku p. Bożenę Platę, przedstawicieli - władz starostwa kłodzkiego i ząbkowickiego, m. Kłodzka, urzędów pracy, burmistrzów gmin powiatu kłodzkiego, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
Inicjatorem, umocowanej we własnej siedzibie przy pl. Jagiełły, placówki „Centrum Edukacji” jest p. Violetta Jakobsze, która zdecydowanie i z energią podjęła się tego zadania, wspierana przez władze decyzyjne kuratorium, starostwa i urzędu miasta, placówek medycznych uzyskała dla absolwentów placówki - co ważne - uprawnienia do wykonywania zawodu. Atutem nowej placówki powstałej na terenie o wysokim stopniu bezrobocia jest możliwość odbycia stażu i uzyskania pracy dla jej absolwentów. Potrzeba chwili, reforma oświaty i wprowadzenie j. obcego do pierwszych klas sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na tworzenie placówek kształcących przyszłych nauczycieli. Podobnie rzecz się ma ze Studium Medycznym. Dzięki przychylności wielu osób, co podkreśla założycielka Centrum Edukacji, stworzono kolejną alternatywę kształcenia i doskonalenia zawodu w Kłodzku.

Wydania: