Zjazd Gminny LZS

Autor: 
Zdzisław Salbierz

W dniu o 06.03.2010 r. w Dzikowcu odbył się sprawozdawczo-wyborczy, Gminny Zjazd Ludowych Zespołów Sportowych oraz Gminnego Klubu Sportowego „Sokół”. W zjeździe udział wzięli delegaci z poszczególnych LZS-ów, najlepsi sportowcy oraz zaproszeni goście, a wśród nich dwóch delegatów z Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS, Wójt Gminy Nowa Ruda, Przewodnicząca Rady Gminy, radni i sołtysi. Podczas obrad wybrano przewodniczącego zjazdu. Został nim pan Kazimierz Kłysz.

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok złożył pan Tadeusz Krzysiak. Wójt Gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski przedstawił informację o środkach finansowych przekazanych dla LZS-ów w 2009 roku oraz wysokości środków planowanych na 2010 rok, które są prawie 2-krotnie większe niż w sąsiednich gminach wiejskich. Następnie odbyła się burzliwa dyskusja. W dalszej części zjazdu wójt Sławomir Karwowski
i przewodnicząca Rady Gminy Teresa Październiak wręczyli najlepszym LZS-om i sportowcom – puchary ufundowane przez Wójta gminy i KS „Sokół”. Na zakończenie przyjęto plan działania na kolejną kadencję oraz wybrano nowe władze Rady Gminnej. Do zarządu gminnego LZS weszli: przewodniczący – Sylwester Małkowski - Świerki; zastępca - Janusz Ferenc - Ludwikowice; sekretarz – Zdzisław Salbierz – Dzikowiec; skarbnik – Kazimierz Kaczor – Wolibórz; członkowie – Jerzy Juda, Henryk Strzelczak, Edward Kozak
Zdzisław Salbierz

Wydania: