Wielkanoc, tradycja która łączy

Autor: 
inf. Starostwa

W sobotę 20 marca br. w Zespole Szkół w Międzylesiu pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Wsi, Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego miały miejsce Tradycje Wielkanocne Ziemi Kłodzkiej. Impreza ma trzynastoletnią historię i co roku przyciąga rzeszę wystawców prezentujących wielkanocne stoły. Nie inaczej było w tym roku.

W imprezie udział wzięło ponad 90 delegacji z różnych miejscowości Dolnego Śląska i Czech. Zaprezentowały one tradycyjne potrawy i napitki, a także stanęły w szranki w konkursie na najładniejszą palmę, pisankę, plakat i tradycyjny stół wielkanocny.
W tym roku swoją obecnością Tradycje uświetnili: wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak, senator RP Stanisław Jurcewicz, posłanka na sejm RP Monika Wielichowska, poseł na Sejm RP Jakub Szulc, starosta Powiatu Kłodzkiego Krzysztof Baldy, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Dariusz Kłonowski, a także burmistrzowie, wójtowie oraz sponsorzy z terenu całego Dolnego Śląska.
Liczne przysmaki zachęcały do podziwiania kunsztu kulinarnego i smakowania potraw. Kto nacieszył oczy i podniebienie, mógł odpocząć przy akompaniamencie zespołów ludowych i zrelaksować się oglądając występy w wykonaniu uczniów szkoły z Międzylesia. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie nagród . Pomimo dużej konkurencji – dzięki licznym sponsorom - żadna z delegacji nie odjechała z pustymi rękoma. Swoją nagrodę wręczyli także starosta kłodzki Krzysztof Baldy, który zdecydował się wyróżnić zespół /z Wilkanowa za sposób prezentacji świątecznych wyrobów mięsnych, oraz przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Dariusz Kłonowski który uhonorował Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Wielisławia.

Wydania: