Platforma wybrała

Autor: 
Maciej Awiżeń

Zjazd Powiatowy Platformy Obywatelskiej RP w Kłodzku wybrał Przewodniczącego, którym został ponownie Jakub Szulc (poseł na Sejm RP i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia). Zjazd wybrał też delegatów do Rady Powiatowej PO RP w Kłodzku oraz delegatów na zjazd dolnośląski PO RP.
Zgodnie ze Statutem PO RP Rada Powiatowa, która zebrała się bezpośrednio po zjeździe, wybrała pozostałych członków Zarządu Powiatowego PO RP. O ile wybór Przewodniczącego ograniczył się do jedynej zgłoszonej kandydatury o tyle już kandydaci na członków zarządu musieli powalczyć o głosy. Ideą wyborów była także reprezentatywność przedstawicieli kół w Zarządzie. W wyniku tajnych wyborów skład Zarządu Powiatowego PO RP w Kłodzku został ustalony:
Przewodniczący – Jakub Szulc
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Richter
Wiceprzewodniczący – Jerzy Terlecki
Wiceprzewodniczący – Zbigniew Piotrowicz
Sekretarz – Maciej Awiżeń
Skarbnik – Adama Kwas
Członkowie: Henryk Czerhoniak, Przemysław Głowala, Wanda Piotrowska, Paweł Korab, Aneta Kościuk, Wiesław Tracz, Leszek Ujma. Zgodnie ze statutem starosta - Krzysztof Baldy oraz przewodniczący Klubu Radnych PO RP w Radzie Powiatu Kłodzkiego - Hubert Krech także zostali członkami Zarządu Powiatowego PO RP.
Kolejnym etapem wyborów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej jest zjazd dolnośląski PO (tym razem w Legnicy), na którym wybrany zostanie Przewodniczący PO RP na Dolnym Śląsku. W następnej kolejności Zjazd Krajowy wybierze przewodniczącego partii. Wszędzie tam będą obecni delegaci z naszego powiatu. Przypominamy, iż oprócz wyborów wewnętrznych w Platformie trwają prawybory na kandydata partii w wyborach prezydenckich.
Z ostatniej chwili - PiS się wycofuje
Planowany na sesję Rady Powiatu 30. marca wniosek radnych związanych z PiS, o odowołanie Starosty Kłodzkiego zostanie najprawdopodobniej wycofany. Część radnych wycofało swoje podpisy pod wnioskiem – tym samym nie będzie mógł być procedowany. Dlaczego tak się stało? Albo radni, na podstawie wyjaśnień Starosty uznali, że zarzuty które stawiali są bezzasadne… Albo uzasadnienie wniosku nie ma żadnego znaczenia a zmieniła się sytuacja. Koalicjanci z PO i PSL pokazali swoją postawą, przy nieudanym wcześniejszym wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady, że nie tak łatwo ich podzielić. Poważne zarzuty czy marnowanie czasu na gierki polityczne? Wybór pozostawiam czytelnikom.

Wydania: