Jakub Szulc - Informacje bieżące 15-21.03.2010

Autor: 
Biuro Poselskie Jakuba Szulca

Spotkania i wydarzenia
15.03., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia - Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Sekretarz Stanu Jakub Szulc otworzył oraz poprowadził obrady. Omówiono Sprawozdania z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia.

18.03., Warszawa, Sejm RP - 63. Posiedzenie Sejmu RP. Sekretarz Stanu Jakub Szulc przedstawił posłom informacje dot. kroczącej podwyżki płac – realizacji art. 59a ust. o zakładach opieki Zdrowotnej. Więcej informacji na www.jszulc.pl
18.03., Warszawa, Senat RP - Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia. Wiceminister Jakub Szulc referował punkt drugi porządku obrad dot. informacji Ministra Zdrowia na temat planów legislacyjnych resortu. Więcej na www.jszulc.pl
18.03., Warszawa, Kancelaria Prezesa RM. Posiedzenie Komitetu Stałego RM. Wiceminister Jakub Szulc referował punkt 14 porządku posiedzenia dot. projektu uchwały RM zmieniającej uchwałę w spr. ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pn. „Polskie Sztuczne Serce” wraz z programem.
19.03., Warszawa, Sejm RP - Informacja Prezesa Rady Ministrów o działaniach Rządu w latach 2007 – 2010.
19.03., Warszawa, Belweder. Debata – „Dwa lata po Białym Szczycie”.
20.03., Międzylesie - XIII Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej. w Międzylesiu. Zaprezentowano tradycyjne wyroby i ozdoby świąteczne na 90 stołach. Potrawy i dekoracje przygotowały KGW, sołectwa i stowarzyszenia z Ziemi Kłodzkiej. Jak co roku Jakub Szulc ufundował nagrodę dla „Polskiego stołu wielkanocnego”. W tej edycji nagroda (wielofunkcyjny robot kuchenny) trafiła do KGW z Nowego Waliszowa. W uzasadnieniu poseł podkreślił nawiązanie KGW Nowy Waliszów do tradycji kresowych i przygotowanie stołu w sposób wysoce tradycyjny – szynka z kością, święconka, kindziuk oraz gama ciast obrzędowych. W trakcie Spotkania poseł Jakub Szulc i radny Sejmiku Dolnośląskiego Zbigniew Piotrowicz wystosowali wspólne zaproszenie do wszystkich KGW z Ziemi Kłodzkiej na wycieczkę do Warszawy. W ramach tej wycieczki dla reprezentantów KGW odbędzie się zwiedzanie Warszawy i wizyta w Ministerstwie Zdrowia. Poseł i radny sfinansują m.in. przejazd wszystkich chętnych uczestniczek.

Wydania: