Grunwald - 600 lat

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

Przypadająca na 2010 rok 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem stała się okazją do przypomnienia tego historycznego wydarzenia. Zaplanowano w Polsce wiele imprez – wystawy, spotkania, konferencje oraz konkursy. Przyłączając się do tej ogólnopolskiej akcji chcielibyśmy przedstawić na łamach naszej gazety (na potrzeby konkursu organizowanego w Kłodzku) ciekawostki ujawniające związki Śląska i Ziemi Kłodzkiej z bitwą pod Grunwaldem oraz zakonem krzyżackim.
Czy wiesz, że:
* Jan ziębicki – książę ziębicki w latach 1410-1428, który zginął 27 grudnia 1428 r. podczas wojen husyckich w bitwie pod Czerwoną Górą koło Kłodzka, wcześniej brał udział w wojnie Polski
z zakonem krzyżackim, walcząc po stronie Krzyżaków. Podobno uciekł z pola bitwy. Natomiast jego bohaterską śmierć w bitwie pod Czerwoną Górą upamiętnia do dziś kapliczka w Starym Wielisławiu.
* Henryk Brodaty (1165/1170-1238) – książę śląski, założyciel tzw. monarchii Piastów Śląskich, popierał sprowadzenie Krzyżaków. W 1222 r. poprowadził krucjatę na Prusy. Jego załoga stacjonowała w zamku w Kwidzynie aż do przybycia Krzyżaków.
* Henryk Pobożny (1196/1207- 1241) – syn Henryka Brodatego, książę śląski, w 1233 r. dowodził wyprawą krzyżową, organizowaną na apel papieża na teren Prus Wschodnich. Stoczono wówczas zwycięską bitwę nad rzeką Sirguną, podczas której zginęło ok. 5 tys. Prusaków.
* Zawisza Czarny z Garbowa (ok. 1370-1428) – słynny rycerz, symbol cnót rycerskich, walczył pod Grunwaldem.
W późniejszych latach w czasie wojen husyckich, podczas odbywania jednego z licznych swych poselstw, przebywając na dworze króla Zygmunta Luksemburskiego, dostał się do niewoli w trakcie walk w obronie tzw. Niemieckiego Brodu. Z niewoli uwolniony został w zamian za wysoki okup.
* W bitwie pod Grunwaldem część książąt śląskich stanęła po stronie zakonu krzyżackiego, m.in. Konrad Biały, książę oleśnicki. Dowodził czwartą chorągwią, wcześniej odpowiadał za zaciąg ochotników ze Śląska i Czech. W czasie bitwy Konrad został pojmany i dostał się do niewoli. Kiedy wypuszczono go na wolność zmienił orientację polityczną,
w 1414 r. stając po stronie króla polskiego przeciwko Krzyżakom.
* Jan Żiżka (ok. 1360-1424) – to jeden z najwybitniejszych dowódców, nie przegrał żadnej bitwy, stosował nowatorskie rozwiązania. Był przywódcą taborytów w czasie wojen husyckich. Wcześniej był najemnikiem m.in. na służbie polskiej w bitwie pod Grunwaldem – podobno stracił wówczas oko. Uwieczniony został na słynnym obrazie Matejki.
* Od 1233 r. Krzyżacy mieli też swoją siedzibę na Śląsku. Sprowadzeni przez Henryka Brodatego otrzymali posiadłości w okolicach Namysłowa.
* Spośród zakonów rycerskich, do których należeli także Krzyżacy – jeden miał swoją siedzibę w Kłodzku. Był to zakon Szpitalników Św. Jana Chrzciciela Jerozolimskiego czyli joannici. Zakon ten powstał około 1130 r. Do Kłodzka przedstawiciele joannitów przybyli pod koniec XII wieku. c.d.n.
Opr. Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

Wydania: