Spacer po kłodzkich ulicach - 3/4

Autor: 
Anna Kurtasz
4.jpg
1.jpg

Na ulicy Bohaterów Getta nie brak pięknych budynków. Można podziwiać wspaniałe elementy architektoniczne większości z nich, szkoda tylko, że duża ich część niszczeje z upływem lat.
Dziś chciałabym zaprezentować fotografie kolejnych ciekawych domów – jednym z nich jest piękna ceglana willa (pod numerem 7), w której obecnie ma swą siedzibę Wojskowa Komenda Uzupełnień (dawniej własność rodu aptekarzy Schittny). Obok niej – budynek przedszkola nr 4. Dalej, za skrzyżowaniem z ulicą Szkolną – willa nr 13. Na szczycie zobaczyć można ozdobne zakończenie dachu z datą budowy – 1896.
Po drugiej stronie jezdni możemy podziwiać narożną kamienicę nr 14 z końca XIX wieku. Szkoda, że elewacja została odnowiona tylko od strony ulicy Hołdu Pruskiego, gdyż budynek ten jest naprawdę piękny. Uważny obserwator zauważy pod dachem symbole masońskie – cyrkiel i trójkąt (ekierka) wpisane w okrąg. To zresztą nie jest jedyny budynek w naszym mieście, na którym zobaczyć można te znaki.
Cały czas zapraszam Czytelników do nadsyłania swoich wspomnień związanych z ulicami, przy których mieszkają (na adres redakcji lub mój mail: ak.anek@wp.pl).

Wydania: