Oświadczenie

Autor: 
PO RP - Jakub Szulc i PSL Ryszard Niebieszczański

W imieniu Platformy Obywatelskiej RP i Polskiego Stronnictwa Ludowego, w kontekście pojawiających się dyskusji medialnych oświadczamy, że
1.Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe uznają, że celem nadrzędnym i najważniejszym z punktu widzenia rozwoju powiatu kłodzkiego jest kontynuacja współpracy koalicyjnej w powiecie kłodzkim.
2.Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe informują, iż nie było zamiarem żadnego z ugrupowań koalicyjnych doprowadzanie do sytuacji, w której ktokolwiek mógł kwestionować współpracę koalicyjną w powiecie kłodzkim.
3.PO RP i PSL deklarują, iż poprawa komunikacji pomiędzy partnerami koalicyjnymi powinna przysłużyć się uniknięciu powstawania jakichkolwiek wątpliwości co do trwałości koalicji w powiecie kłodzkim w przyszłości.
Za PO RP Za Polskie Stronnictwo Ludowe
/-/ Jakub Szulc /-/ Ryszard Niebieszczański
Przewodniczący PO RP Prezes Zarządu Powiatowego PSL
w powiecie kłodzkim

Wydania: