Koleją do Kudowy Zdroju - senne marzenie

Autor: 
inf. Mirosław Awiżeń

Na wnioski i petycje prezesa Zarządu Uzdrowisk Polskich, p. Jerzego Szymańczyka /Prezesa ZUK S.A./
przeszły odpowiedzi :
1/ od Ministerstwa Infrastruktury: „.... W listopadzie 2009 r. przewoźnik /„PKP Intercity” S.A. - przyp. red./ poinformował, że zamierza zawiesić kursowanie wszystkich połączeń /.../ do Kudowy Zdroju. Jako przyczynę podał brak lokomotyw spalinowych ze sprawnymi urządzeniami grzewczymi (!!! - red) /.../ w tej sytuacji Ministerstwo Infrastruktury utraciło możliwość argumentacji przywrócenia przez „PKP Intercity” S.A. przedmiotowych połączeń. /.../

Na rok 2010 /.../ zaplanowano wykonanie prac remontowych na linii kolejowej do Kudowy Zdroju umożliwiającej z technicznego punktu widzenia wjazd na tę linię lokomotyw /.../ o ile nie wystąpią nowe, nieoczekiwane przeszkody /.../”.
Podpisał: dyr. Departamentu Kolejnictwa Jadwiga Stachowska.
I druga odpowiedź ze strony „PKP Intercity” S.A.- początek jak w pierwszym piśmie „brak lokomotyw spalinowych”, potem dochodzi jeszcze” brak zaplecza technicznego PKP Intercity w Kłodzku”, a także „niefortunne położenie stacji Kłodzko Główne /.../
Aliści w tym piśmie jest również mega ciekawostka: „PKP Intercity uruchamia międzynarodowy pociąg pospieszny z Wrocławia do Pardubic /.../”(!!!) - a co z tym kawałkiem, gdzie tory zostały rozebrane 60. lat temu??? - i radzą: „W naszej opinii, do momentu poprawy stanu infrastruktury i dostosowania jej do obsługi połączeń dalekobieżnych, przewozy na linii kolejowej Kłodzko-Kudowa mogą być realizowane lekkim taborem spalinowym przez Urząd Marszałkowski”... fantastyczne spychanie problemu - a przecież szynobusy na tej trasie były już próbowane - okazały się za słabe...

Wydania: