Inwestycje 2009/2010 - Miliony na drogi

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Kłodzkiego

W roku 2009 na remonty, przebudowy dróg powiatowych oraz mostów powiat przeznaczył ponad 25 mln zł, z czego 95 % sumy pochodziło z pozyskanych dotacji i środków zewnętrznych.
Zrealizowane inwestycje to m.in.:
* Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnej
* Remont drogi w Bystrzycy Kłodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. J.Słowackiego do skrzyżowania z ul.
S. Okrzei

* Przebudowa ul. Noworudzkiej i Kościuszki w Kłodzku, ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej
* Odbudowa stalowego mostu drogowego na rzece Bystrzyca Dusznicka
* Odbudowa drogi Kłodzko – Droszków – Ołdrzychowice, I etap oraz Dzbanów – Laskówka – Wojciechowice- Kłodzko, I etap, Kłodzko- Krosnowice- Gorzanów – Stara Łomnica, ul. Korczaka i ul. Wielisławska w Kłodzku
* Odbudowa murów oporowych –Jugów oraz Niwa
Odbudowa drogi powiatowej Kłodzko- Droszków - Ołdrzychowice oraz Konradów - Marcinków - Kamienna
- etap I
* Odbudowa drogi powiatowej Wojbórz - Ścinawica - Kłodzko- I etap - ul. Kościuszki w Kłodzku
W 2010 roku zaplanowano inwestycje na ponad 7mln zł m.in.:
* Budowa chodnika - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdr.
* Przebudowa drogi powiatowej ul. Okrzei w Bystrzycy Kł., ul. Kościuszki, ul. Noworudzka, ul. Półwiejska, ul. Nowy Świat, ul. Bohaterów Getta, ul. Korczaka w Kłodzku - etap I
* Przebudowa dróg Bolesławów - Kamienica, Bolesławów - Stronie Śl.,- dojazd do drogi śródsudeckiej - etap 1
* Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnej
* Przebudowa ulic E. Kwiatkowskiego, Słupeckiej, Kłodzkiej i Radkowskiej w Nowej Rudzie Słupcu

Wydania: