Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje

Informacja bieżąca 08.02 – 14.02.2010 r.
Wybrane interwencje Biura Poselskiego z ub. tygodnia. - Udzielnie informacji dot. pozyskiwania funduszy na rozwój działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy z Kłodzka.
Spotkania i wydarzenia
9.02.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Sekretarz Stanu Jakub Szulc wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów, podczas którego przyjęto Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

PO zmianach granic (włączeniach i wyłączeniach gruntów) powierzchnia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej zwiększy się o 15,6833 ha i wyniesie 1667,2038 ha.
10.02.2010 r., Warszawa, Hotel Kyriad Prestige. Wiceminister Jakub Szulc wziął udział w debacie z okazji Światowego Dnia Chorego, w której uczestniczyli liderzy Organizacji pacjentów, podczas debaty poruszano m.in. kwestie związane z systemem kolejkowym, przekształceniami szpitali oraz leczenia nowotworów. Organizatorami debaty byli: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie.
10.02.2010 r., Warszawa, Galeria Porczyńskich. Wiceminister Jakub Szulc uczestniczył w uroczystej gali rozdania Nagród Świętego Kamila. Główną ideą nagrody, przyznawanej z okazji obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego, jest przybliżanie i promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami.
Więcej na www.jszulc.pl
11.02.2010 r., Warszawa, Sejm RP Pytania w sprawach bieżących. Sekretarz Stanu Jakub Szulc podczas 60 posiedzenia Sejmu RP odpowiadał na pytania posłów reprezentując Ministerstwo Zdrowia.
Więcej na www.jszulc.pl
11.02.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wiceminister Szulc uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Stałego, podczas którego rozpatrywano m.in. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
12.02.2010 r., Kłodzko. Spotkanie z władzami Zarządu uczniowskiego międzyszkolnego klubu sportowego MANIAC. W spotkaniu wziął udział Hubert Krech – dyrektor biur poselskich. Głównym tematem spotkania była kwestia pomocy w organizacji zawodów sportowych o zasięgu ogólnokrajowym w roku 2010 w dziadzinie lekkiej atletyki.
Kalendarz 15.02 – 21.02.2010 r.
15.02.2010 r., Jarocin, Szpital Powiatowy. Uroczyste otwarcie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji
17 – 19.02.2010 r., Warszawa, Sejm RP. 61. Posiedzenie Sejmu RP
18.02.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Wydania: