Promesa dla Lądka

Autor: 
Małgorzata Bednarek

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odebrał 3 lutego 2010 r. we Wrocławiu z rąk Jerzego Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę finansową na 1.700.000,00 zł. Jest to pomoc rządu dla samorządów województwa dolnośląskiego poszkodowanych przez klęski żywiołowe.
Promesa w tej wysokości, to prawie tyle, o co się jako gmina ubiegaliśmy. Dzięki temu wsparciu finansowemu Gmina Lądek-Zdrój wykona dalsze zadania w ramach prac popowodziowych po ubiegłorocznych zniszczeniach spowodowanych obfitymi opadami. W roku 2009 otrzymaliśmy 6 mln zł z MSWiA, 150 tys zł z Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Do tych środków gmina z własnego budżetu dołożyła 1,5 mln zł i wykonano m. in.odbudowę przyziemia w Szkole Podstawowej w Lądku, odbudowę dróg gminnych i ciągów pieszo-jezdnych, prace w arobretum, pomnik św. Jadwigi i wiele innych. Obecnie trwają prace dokumentacyjne, aby z wiosną rozpocząć kolejne inwestycje.

Wydania: