Nowy numer Zeszytów Muzeum Filumenistycznego

Autor: 
inf. MF

W styczniu bieżącego roku wydany został kolejny numer Zeszytów Muzeum Filumenistycznego. Wraz z nowym numerem nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego czasopisma. Został nim Tomasz Nowicki, obecny dyrektor Muzeum. Redaktor zapewnia, że pomimo wąskiej specjalizacji periodyku powinien on dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. Zespół twórców 8 numeru Zeszytów liczy, iż poruszane problemy naukowe związane z filumenistyką oraz historią Ziemi Kłodzkiej podane w przystępnej formie, będą docierać nie tylko do miłośników historii niecenia ognia i krajoznawców, lecz także do młodzieży uczącej się, studentów, a także turystów odwiedzających nasz region.
W bieżącym numerze zamieszczono opracowania dotyczące zabytków Ziemi Kłodzkiej i gminy Bystrzyca, informacje o ciekawych odkryciach, a także potrzebach badawczych w regionie. Kontynuowany jest także cykl artykułów stanowiących swoistego rodzaju kompendium wiedzy na temat zabytków architektury rezydencjonalnej na terenie dawnego hrabstwa kłodzkiego. Informacje dotyczące Ziemi Kłodzkiej poszerzone zostały o wiedzę z zakresu archeologii. Tradycyjnie na łamach czasopisma znalazły się artykuły specjalistyczne opracowywane przez polskich filumenistów. Badanie i przedstawianie problemów poświęconych ciekawej historii Ziemi Kłodzkiej nie zwolniło redakcji pisma z obowiązku przybliżania czytelnikom bieżącej działalności Muzeum. Stąd też w najnowszym numerze można zapoznać się z kalendarium wydarzeń i imprez organizowanych w Muzeum na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Swojego rodzaju novum stanowi z pewnością stała rubryka poświęcona artystom młodego pokolenia.
Pracownicy Muzeum Filumenistycznego mają nadzieję, że odmieniony wizerunek czasopisma spełni oczekiwania czytelników i zachęci ich do zgłębiania historii Ziemi Kłodzkiej oraz problemów związanych z historią niecenia ognia.

Wydania: