Muzeum Papiernictwa zdobyło pokaźne środki na konserwację zbiorów

Autor: 
Maciej Szymczyk - dyrektor Muzeum Papiernictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło na swojej stronie internetowej wyniki programu „Mecenat 2010”. Dla dusznickiego Muzeum przeznaczono w nim ponad 101 tys. złotych na konserwację unikatowych zbiorów. Wniosek został opracowany przez wicedyrektor Joannę Seredyńską i Katarzynę Skowron, jednak w imieniu instytucji w Ministerstwie złożył go Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (zgodnie z regulaminem programu instytucja nie może samodzielnie aplikować do „Mecenatu”). Urząd Marszałkowski zadeklarował w programie wkład własny w kwocie ponad 67 tys. zł. Cała dotacja, która wpłynie na konto Muzeum, sięgnie zatem 169 tys. zł.
Uzyskane środki pozwolą przeprowadzić konserwację m.in. ok. 2.000 arkuszy papierów ze znakami wodnymi (Muzeum posiada kolekcję bezcennych arkuszy znakowanych filigranami, wytworzonych od XVI do XX stulecia w niezachowanych do dziś młynach papierniczych na terenach Małopolski, Warmii, Pomorza i Śląska). Ponadto konserwacji poddamy papiery introligatorskie, historyczne plany Dusznik-Zdroju, obrazy dusz-nickich papierników oraz zabytkowe meble. Będzie to w Muzeum Papiernictwa pierwsza konserwacja zbiorów na tak dużą skalę od lat 90. ub. wieku.

Wydania: