Po raz trzeci ukazał się raport "Paying Taxes"

Autor: 
Jan Pokrywka

Pricewaterhouse Coopers i Banku Światowego przedstawiający wyniki badań legislacji i praktyki finansowej państw. Raport dotyczy całego świata a opracowywany jest z pozycji prowadzenia działalności gospodarczej,
a więc tego, co najważniejsze dla dobrobytu społeczeństw świata. Wykazano w nim niezbicie, że nadmierne obciążenia podatkowe hamują inwestycje prywatne, zniechęcając obywateli do inicjatyw gospodarczych. Np. w makroskali wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o 10% powoduje spadek PKB o 2 punkty. Ale to tak na marginesie. Spójrzmy na konkrety rankingu przyjazności dla biznesu.
Na 181 badanych państw Polska znalazła się na 142 miejscu. Outsiderami są: Republika Środkowoafrykańska (178), Kongo (179), Ukraina (180), Białoruś (181), choć – co może dziwić – Rosja zajmuje 134 miejsce.
Wśród państw Unii Europejskiej gorzej od nas wypadła Rumunia (146). Wyprzedza nas m.in. Litwa (57), Niemcy (80), Czechy (118), Słowacja (126). Najlepiej prezentuje się Irlandia (6), za nią Dania (13) i Luksemburg (14). Wielka Brytania spadła z 2-go na 16 miejsce, choć wskaźniki pozostały bez zmian, co oznacza, że to inni się poprawili. Krótko mówiąc, Europa ma tylko jednego przedstawiciela w pierwszej dziesiątce. Unii depczą po pietach m. in. Afganistan (49) i Kazachstan (49), Irak (43), Mongolia (79), czy Madagaskar (92) … a nawet Botswana (17).
A jakie państwa prowadzą w rankingu? Nie Stany Zjednoczone, zajmujące 46 miejsce, lecz państwa islamskie: Malediwy (1), Katar (2), chiński Hong Kong (3) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (4). Pierwszą dziesiątkę zamykają: arabski Oman (8), Kuwejt (9) oraz Kiribati (państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym – 10.
Badania udowodniły (po raz kolejny), że im mniejsze podatki a sprawniejsza i mniej uciążliwa administracja, tym wpływy do budżetu większe.
Dowodzi tego przykład Mauritiusu, gdzie w latach 2007-2008 do skarbu państwa wpłynęło o 4 mld rupii maurytyjskich (150 mln USD) więcej, niż planowano i to wskutek działań rządu, który przez ostatnie trzy lata reformował system podatkowy, koncentrując się na systemie zachęt dla przedsiębiorców w postaci niskich i prostych podatków w połączeniu z szybko i sprawnie działającą administracją.
Podobnie tłumaczy się awans w rankingu Federacji Rosyjskiej, gdzie w 2001 roku stawka podatku dochodowego od osób prawnych spadła tam z 25% do 24%, a prócz tego małe firmy mogły skorzystać z jeszcze niższych stawek,
a wpływy do budżetu z tytułu podatków wrosły średnio o 14% rocznie.
Co nas czeka? Dlaczego polskie firmy nie wyprowadzają się gremialnie do innych państw? Z pewnością stanowią
o tym nasze wygodnictwo, niechęć do ryzyka, nieznajomość języków obcych, ale chyba najważniejszym jest ten, że są jak góra lodowa: wierzchołek w sferze legalnej, reszta w szarej strefie. Tylko, że to wszystko może się zmienić. Jeżeli państwo ma się rozwijać, a ludziom – jak to mawiał tow. Gierek – żyć się dostatniej, zapanować musi ład i porządek w strukturach prawa.

Wydania: