Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje

Autor: 
inf. Biuro Poselskie

Wybrane interwencje Biura Poselskiego z ub. tygodnia (18.01.-24.01.2010)
1. Udzielenie pomocy merytorycznej interesantowi w sprawie postępowania przed sądem odnośnie procedur sądowych i ich dopełnienia. 2. Udzielenie informacji przedsiębiorcy z zakresu aplikowania o środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, które są dostępne dla firm i przedsiębiorstw w obecnej perspektywie finansowej 2007 – 2013.
Spotkania i wydarzenia
20.01., Warszawa, Sejm RP - Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Sekretarz stanu Jakub Szulc reprezentował Ministerstwo Zdrowia. Podczas posiedzenia uchwalono plan pracy Komisji na okres od 1 lutego do 31 lipca 2010 roku.
20.01., Warszawa, Hotel Bristol - Wiceminister Jakub Szulc wziął udział w uroczystej Gali STU 2010, w trakcie której została ogłoszona Lista Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce w 2009 r. J. Szulc uzyskał m. 9 w corocznym rankingu. W zeszłorocznej Gali było to m. 63. Więcej informacji na www.jszulc.pl
21.01., Warszawa, Sejm RP - Wicemin. Jakub Szulc podczas 59 posiedzenia Sejmu RP zabrał głos w trakcie trwania pkt. 5. porz. dziennego: pyt. w spr. bież. Więcej informacji na www.jszulc.pl
21.01., Warszawa, Sejm RP- Sekretarz stanu Jakub Szulc podczas 59 posiedzenia Sejmu RP zabrał głos w trakcie trwania pkt. 6. porz. dziennego: inf. bieżąca. Więcej informacji na www.jszulc.pl
21.01., Warszawa, Sejm RP - Sekretarz stanu Jakub Szulc wziął udział w posiedzeniu Sejmu, podczas którego Sejm uchwalił dokument: “Informacja Rządu na temat polityki rozwoju”. Więcej informacji na www.jszulc.pl
21.01., Warszawa, Posiedzenie Komitetu Stałego RM. Wiceminister Jakub Szulc wziął udział w posiedzeniu, podczas którego rozpatrywano m.in. projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w spr. realizacji przez ARR zadań związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu “Owoce w szkole” w r. sz. 2009/2010.
22.01., Warszawa, Kancelaria Prezesa RM. Wiceminister Jakub Szulc reprezentował Min. Zdrowia podczas spotkania, które dotyczyło inicjacji oraz programowania prac nad “Strategią rozwoju zasobów ludzkich”.
23.01., Kłodzko, Gimnazjum Publiczne - Spotkanie noworoczno – opłatkowe. Spotkanie zorganizowane zostało przez Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczej Staży Pożarnej, podczas spotkania zostały złożone życzenia, rozmawiano również o działalności OSP w nowym roku 2010. W imieniu posła Jakuba Szulca życzenia złożył – Hubert Krech dyrektor biur poselskich.

Wydania: