Koparki w Bieganowie

Autor: 
D. Bolisęga

Na terenie Gminy Nowa Ruda rozpoczęto realizację programu pod nazwą „Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda”. Bezpośrednim celem projektu jest poprawa życia mieszkańców wsi Bieganów poprzez doprowadzenie wodociągu do wsi. Przez wiele lat mieszkańcy Bieganowa borykali się z problemem braku wody szczególnie od czasu, kiedy wyschła znajdująca się we wsi studnia. Ta sytuacja przyczyniła się zdecydowanie do wyludnienia miejscowości. Większość mieszkańców wyjechała w poszukiwaniu miejsc, gdzie „łatwiej się mieszka”. Obecnie Bieganów jest zamieszkiwany przez 37 osób. Budowa wodociągu przyczyni się z pewnością do poprawy warunków życiowych mieszkańców, a być może i do powrotu tych, którzy niegdyś wyjechali. Ku ogromnej radości wszystkich w dniu 19.11.09r.na teren budowy wjechała pierwsza koparka rozpoczynając wielkie przemiany. W ramach realizacji projektu powstanie sieć wodociągowa o łącznej długości blisko 7 km. Zostanie doprowadzona zarówno do zamieszkałych jak i niezamieszkałych domów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej „Winsan” ze Ścinawki Średniej, którzy są wykonawcami wszystkich prac zrobią z pewnością wszystko, aby termin zakończenia robót przewidziany na dzień 31.05.2010 r. został dotrzymany.
W dniu 12.10.2009 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 873 607,85 zł. Kwota 655 070,50 zł dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, działanie 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”

Wydania: