Spotkanie TMZK

Autor: 
Elżbieta Junak

Po raz kolejny pod przewodnictwem pani prezes –Jadwigi Radziejewskiej odbyło się spotkanie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej.
W przedświątecznym nastroju i miłej atmosferze Kawiarenki Caffeland ustalono plan pracy na rok 2010. Jako priorytet uznano wydanie Rocznika Ziemi Kłodzkiej poświęconego pamięci długoletniego Prezesa Towarzystwa, doktora Eugeniusza Kaczmarka, a także kłodzkiej Służbie Zdrowia, która przeżyła niejeden jubileusz, bowiem w 2011 roku będzie obchodziła 65–lecie istnienia naszego kłodzkiego Szpitala.
Rok 1946 to powstanie w stolicy naszego regionu Szpitala św.Franciszka, największego szpitala na Ziemiach Odzyskanych, a później największego szpitala powiatowego w Polsce.
Zarząd i Członkowie TMZK zaplanowali w Nowym Roku wiele spotkań dyskusyjnych z ludźmi nauki, nauczycielami i młodzieżą oraz innymi Towarzystwami działającymi na Ziemi Kłodzkiej.
Spotkanie zakończono serdecznymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi.

Wydania: