20-lecie RST

rst.jpg

Obchody tej rocznicy rozpoczęły się 13.10.br. bardzo odświętnie, połączone jednocześnie z pasowaniem uczniów klas pierwszych na uczniów RST. Również w tym samym dniu nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej im. Stanisława Zawistowskiego...
c.d. w listopadowym numerze BRAMY